Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 14 od 25.10.2019.)


 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2019. GODINE,
 • ODLUKA O IZRADI PDR STAMBENOG BLOKA "LEDINE" U SEOSKOM NASELJU BEŠENOVO,
 • ODLUKA O IZRADI PDR STAMBENOG BLOKA IZMEĐU ULICA FRUŠKOGORSKA I PINKIJEVA U MANĐELOSU,
 • ODLUKA O IZRADI PDR ZA PODSISTEM ZA NAVODNJAVANJE "JARAČKA JARČINA" DEO REGIONALNOG SISTEMA SREM,
 • ODLUKA O DONOŠENJU PDR ZAPADNOG DELA STAMBENOG NASELJA KPD U SREMSKOJ MITROVICI,
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PROJEKTU JPP - REKONSTRUKCIJA DELA SISTEMA RASVETE U GRADU SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA USTANOVE POSLOVNO SPORTSKI CENTAR "PINKI" SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JKP "KOMUNALIJE" SREMSKA MITROVICA,
 • PRAVILNIK O BLIŽIM KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PODSTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA,
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA RADA PU "PČELICA" SREMSKA MITROVICA ZA RADNU 2018/2019,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA PU "PČELICA" SREMSKA MITROVICA ZA RADNU 2019/2020,
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU PO ZAHTEVU HAUTER NADE IZ SREMSKE MITROVICE,
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU PO ZAHTEVU VALI TOMISLAVA I REGODIĆ DMITRA IZ SREMSKE MITROVICE,
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU PO ZAHTEVU RADOVANAC ŠPIRE I BOŽIĆ BRANKA IZ SREMSKE MITROVICE,
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU PO ZAHTEVU KOTARLIĆ JELENE IZ SREMSKE MITROVICE I RADONJIĆ BOŽICE IZ SREMČICE,
 • REŠENJE O DODELI NOVEMBARSKE NAGRADE ZA 2019. GODINU VOJISLAVU BUGARSKOM IZ SREMSKE MITROVICE,
 • REŠENJE O DODELI NOVEMBARSKE NAGRADE ZA 2019. GODINU BRANKU LOĐINOVIĆU IZ GRGUREVACA,
 • REŠENJE O DODELI NOVEMBARSKE NAGRADE ZA 2019. GODINU STEVI LAPČEVIĆU IZ SREMSKE MITROVICE,
 • REŠENJE O DODELI NOVEMBARSKE NAGRADE ZA 2019. GODINU RADOJLU MARKIĆEVIĆU IZ SREMSKE MITROVICE,
 • REŠENJE O DODELI NOVEMBARSKE NAGRADE ZA 2019. GODINU DR MILANU MANDIĆU IZ SREMSKE MITROVICE,
 • REŠENJE O DODELI NOVEMBARSKE NAGRADE ZA 2019. GODINU PREDUZEĆU "TOP-PRODUKT BOŠKO" IZ DIVOŠA,
 • REŠENJE O DODELI PLAKETE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU PETRU PISMESTROVIĆU,
 • REŠENJE O DODELI PLAKETE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU MAJKLU VERNERU PROFESORU ALBANI UNIVERZITETA U NJUJORKU,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU MIROSLAVE ŠEVO SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O IMENOVANJU MIROSLAVE ŠEVO NA FUNKCIJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA SREM U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA URBANIZAM I STAMBENO KOMUNALNE DELATNOSTI SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA NEPOSREDNE POGODBE RADI PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA PARCELE BROJ 7464/1,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA NEPOSREDNE POGODBE RADI PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA PARCELE BROJ 7156/14,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA NEPOSREDNE POGODBE RADI PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA PARCELE BROJ 7487/5,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA NEPOSREDNE POGODBE RADI PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA PARCELE BROJ 6936/4,
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETA RODITELJA GRADA SREMSKA MITROVICA.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex