Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 14 od 21.12.2018.)


  • KADROVSKI PLAN ZA ORGANE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 14/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 14/2018)
  • ODLUKA O FINANSIRANJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 14/2018)
  • ODLUKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/2017, 7/2018 i 14/2018)
  • ODLUKA O REPROGRAMU DUGA I USLOVNOM OTPISU KAMATE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 14/2018)
  • PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/2017 i 14/2018)
  • REŠENJE O ODOBRENJU CENA TOPLOTNE ENERGIJE ZA KRAJNJE KUPCE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 14/2018)
  • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PLANA JAVNOG ZDRAVLJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 2018-2025. GODINE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 14/2018)
  • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA GASIFIKACIJE NASELJA GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 14/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex