Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 13 od 09.10.2019.)


  • Pravilnik o izmenama pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu Grada Sremska Mitrovica


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex