Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 13 od 22.11.2018.)


  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA KOJI ČINE SISTEM JAVNOG SEKTORA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/2017, 13/2017, 18/2017, 2/2018, 4/2018, 9/2018, 12/2018 i 13/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/2018)
  • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 17/2017 i 13/2018)
  • PRAVILNIK O SOCIJALNOM STANOVANJU U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/2018)
  • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA ZA ROME I ROMKINJE IZ OBLASTI STANOVANJA, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex