Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 13 od 29.09.2017.)


  • KADROVSKI PLAN ZA ORGANE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA KOJI ČINE SISTEM JAVNOG SEKTORA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICE (Ulica Vasa Kasapski)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex