Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 12 od 16.10.2018.)


  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA KOJI ČINE SISTEM JAVNOG SEKTORA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/2017, 13/2017, 18/2017, 2/2018, 4/2018, 9/2018 i 12/2018)
  • ODLUKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA ISTICANJA OBELEŽJA NA "TRGU INVESTITORA" U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/2018)
  • ODLUKA O PRAVIMA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/2018)
  • ODLUKA O PRUŽANJU FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI ZA PRVOROĐENO DETE IZ BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/2018)
  • ODLUKA O REGRESIRANJU TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "PČELICA" IZ BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/2018)
  • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU AKCIONOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/2018)
  • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA IZBEGLICA, INTERNO RASELJENIH LICA I POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI, TRAŽILACA AZILA I MIGRANATA, NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 2018-2022. GODINE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex