Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 12 od 01.09.2017.)


  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA KOJI ČINE SISTEM JAVNOG SEKTORA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA UPOTREBU OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
  • PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA TOPLOTNE ENERGIJE
  • PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA PRUŽANJE USLUGE DNEVNOG BORAVKA ZA DECU, MLADE I ODRASLA LICA SA SMETNJAMA U RAZVOJU I KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE CENE RADA DNEVNOG BORAVKA
  • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA PARKOVA, ZELENIH REKREACIONIH POVRŠINA SA PLANOM SANACIJE ZAŠTIĆENOG DRVOREDA PLATANA I PLANOM UKLANJANJA ŠTETNE VEGETACIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2017. GODINI


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex