Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 11 od 22.08.2019.)


 • Odluka o komunalnom uređenju priobalja reke Save na teritoriji Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluku nadzornog Odbora o pokriću gubitka ranijih godina JP "Srem Gas" Sremska Mitrovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o javnom privatnom partnerstvu za poveravanje obavljanja komunalnih delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Sremska Mitrovica
 • Odluka o donošenju prve izmene plana i programa Poslovanja za 2019. godinu "Gradsko stanovanje" doo Sremska Mitrovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i Programa poslovanja Biblioteke "Gligorije Vozarović"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i Programa poslovanja Galerije "Lazar Vozarević"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i Programa poslovanja Pozorišta "Dobrica Milutinović"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i Programa poslovanja Istorijski arhiv "Srem"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i Programa poslovanja Muzej Srema
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i programa poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i programa poslovanja Centra za kulturu "Sirmijumart"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i programa poslovanja Ustanove za negovanje kulture "Srem"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i programa poslovanja Turistička organizacija grada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i programa poslovanja Poslovno sportski centar "Pinki"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i programa poslovanja Atletski stadion
 • Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica u postupku javnog nadmetanja - porodična stambena zgrada u Šašincima sagrađena na parceli broj 661/1 Radoslavu Nedeljkoviću iz Šašinaca
 • Zaključak o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica, javnim nadmetanjem - turistička zona, kompleks "Kuštilj" Ležimir
 • Zaključak o raspisivanju drugog oglasa radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica javnim nadmetanjem - dvosoban stan Njegoševa broj 25 u Sremskoj Mitrovici
 • Zaključak o raspisivanju trećeg oglasa radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica javnim nadmetanjem - dvosoban stan na adresi Trg Ćire Milekića broj 10 u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju Borislava Babića sa funkcije vršioca dužnosti direktora JKP "Vodovod" Sremska Mitrovica
 • Rešenje o imenovanju Borislava Babića za vršioca dužnosti direktora JKP "Vodovod" Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju Ljubiše Šulaje sa funkcije vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o imenovanju Ljubiše Šulaje za vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju Jelene Janković sa funkcije direktora Pozorišta "Dobrica Milutinović" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o imenovanju Jelene Janković za vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Dobrica Milutinović" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju Dejana Umetića sa funkcije vršioca dužnosti direktora i Istorijskog arhiva "Srem" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o imenovanju Dejana Umetića za vršioca dužnosti direktora Istorijskog arhiva "Srem" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju Milana Marinkovića sa funkcije direktora Galerije "Lazar Vozarević" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o imenovanju Milana Marinkovića za vršioca dužnosti direktora Galerije "Lazar Vozarević" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju Svetlane Sabo sa funkcije vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o imenovanju Svetlane Sabo za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju člana nadzornog odbora JKP "Vodovod" Sremska Mitrovica
 • Rešenje o imenovanju člana nadzornog odbora JKP "Vodovod" Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora Medicinske škole "Draginja Nikšić" u Sremskoj Mitrovici iz reda lokalne samouprave
 • Rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada Sremska Mitrovica
 • Odluka o ukidanju vanredne situacije na celoj teritoriji Grada Sremska Mitrovica


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex