Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 10 od 04.08.2017.)


  • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
  • ODLUKA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA
  • ODLUKA O PRAVIMA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
  • PROGRAM UNAPREĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex