Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 1 od 21.01.2019.)


 • ODLUKA O USVAJANJU KONCESIONOG AKTA ZA POVERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O IZRADI PDR ZA PODSISTEM ZA NAVODNJAVANJE "PETROVCI" DEO REGIONALNOG SISTEMA ZA NAVODNAVANJE SREM - ZAPADNI SREM
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVCA PRUŽANJA DRŽAVNIH PUTEVA KROZ GRAD SREMSKA MITROVICA I NASELJENO MESTO LAĆARAK
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I ZASELAKA U NASELJENIM MESTIMA GRADA SREMSKA MITROVICA I GRADU SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O RADNOM VREMENU APOTEKE SREMSKA MITROVICA
 • PROGRAM RADA SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ZA ODRŽAVANJE I UREĐENJE GRADSKE PLAŽE U SREMSKOJ MITROVICI ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA SA PLANOM SANACIJE ZAŠTIĆENOG DRVOREDA PLATANA I PLANOM UKLANJANJA ŠTETNE VEGETACIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2019. GODINI
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA LOKALNIH PUTEVA I GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU (LETNJE, ZIMSKO I VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE I HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU "SIRMIJUM PUT" DOO SREMSKA MITROVICA
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU
 • PROGRAM OBEZBEĐENJA KADROVSKIH USLOVA ZA BOLJU DOSTUPNOST I PRISTUPAČNOST U KORIŠĆENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I POSLOVANJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "SAVA" ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I POSLOVANJA APOTEKE SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I POSLOVANJA USTANOVE DOM ZDRAVLJA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA BUDŽETSKOG KORISNIKA PU "PČELICA" ZA 2019. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU ATLETSKI STADION
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU BIBLIOTEKA "GLIGORIJE VIZAROVIĆ"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU GALERIJA "LAZAR VOZAREVIĆ"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU POZORIŠTE "DOBRICA MILUTINOVIĆ"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU POSLOVNO SPORTSKI CENTAR "PINKI"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU ISTORIJSKI ARHIV "SREM"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU CENTAR ZA KULTURU "SIRMIJUMART"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU MUZEJ SREMA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU USTANOVA ZA NEGOVANJE KULTURE "SREM"
 • ZAKLJUČAK O RASPISIVANJU DRUGOG OGLASA RADI OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA JAVNIM NADMETANJEM
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA PRENOSA PRAVA JAVNE SVOJINE SA GRADA SREMSKA MITROVICA NA REPUBLIKU SRBIJU, BEZ NAKNADE
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU TELEKOMU SRBIJA
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA SUVLASNIČKOG UDELA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM UZ NAKNADU NA PARCELI BROJ 3943 K.O. SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DANICE NEDIĆ SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "SREM-GAS" SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DANICE NEDIĆ ZA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "SREM-GAS" SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU "SIRMIJUMART" U SREMSKOJ MITROVICI IZ REDA ZAPOSLENIH
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU "SIRMIJUMART" U SREMSKOJ MITROVICI IZ REDA NACIONALNOG SAVETA HRVATSKE NACINALNE MANJINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA "SREM" U SREMSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRENOSA PRAVA JAVNE SVOJINE SA GRADA SREMSKA MITROVICA NA REPUBLIKU SRBIJU, BEZ NAKNADE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA NEPOSREDNE POGODBE RADI OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA NEPOSREDNE POGODBE RADI OTUĐENJA SUVLASNIČKOG DELA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA
 • ISPRAVKA
 • ISPRAVKA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex