Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 8 od 07.05.2018.)


 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA SOMBORA ZA 2017. GODIN ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2018)
 • ODLUKA O GLAVNOM URBANISTI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2015 i 8/2018)
 • ODLUKA O OBAVLJANJU DELATNOSTI ZOOHIGIJENE ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2018)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU AKUSTIČKIH ZONA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2018)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2018)
 • ODLUKA O OPŠTINSKIM PUTEVIMA, ULICAMA I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ISTORIJSKOG ARHIVA SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2018)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMENIKA KRALJU ALEKSANDRU I KARAĐORĐEVIĆU ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2018)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA UPOTREBU OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2018)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI INSPEKTORA NAPLATE, INSPEKTORA KONTROLE I PORESKOG INSPEKTORA - IZVRŠITELJA U ODELJENJU LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2018)
 • PROGRAM MERENJA NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA DECE PO VASPITNOJ GRUPI U PU "VERA GUCUNJA" SOMBOR ZA RADNU 2018/2019. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex