Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 8 od 11.07.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SOMBORA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O JAVNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA SOMBORA
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA SOMBORA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O OSTVARIVANJU USLOVA ZA POTPUNIJU I KVALITETNIJU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU GRAĐANA GRADA SOMBORA
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU AKCIJE UKLJUČIVANJA GRAĐANA U BUDŽETSKI PROCES I PRIPREME GRAĐANSKOG BUDŽETA
  • ODLUKA O UREĐENJU GRADA
  • PRAVILNIK O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD SOMBOR


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex