Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 7 od 17.03.2020.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na prve izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad Sombor
  • Prve izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad Sombor
  • Pravilnik o petim izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu i Službi za budžetsku inspekciju grada Sombora
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Sombora za Javno komunalno preduzeće "Energana" Sombor za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Sombora za Javno komunalno preduzeće "Vodovod" Bezdan za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex