Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 5 od 14.03.2018.)


  • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU SPORTSKI CENTAR "SOKO" SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 5/2018)
  • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE ("Sl. list Grada Sombora", br. 5/2018)
  • PRAVILNIK O POSTAVLJANJU BAŠTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 5/2018)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU, NAČINU I BLIŽIM USLOVIMA OSTVARIVANJA PRAVA NA MATERIJALNU PODRŠKU U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. list Grada Sombora", br. 5/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex