Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 4 od 21.02.2020.)


 • Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost grada Sombora za period 2020-2021
 • Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva za realizaciju projekta održavanja putne infrastrukture na teritoriji grada Sombora
 • Rešenje o imenovanju stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta - održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Sombora
 • Odluka o ustanovljenju javnih priznanja grada Sombora
 • Odluka o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga sa Programom mera prevencije stvaranja otpada od plastičnih kesa, sa planom za njegovo sprovođenje
 • Odluka o javnoj rasveti na teritoriji grada Sombora
 • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za proširenje kapaciteta postojeće deponije Rančevo-Centar za tretman otpada
 • Odluka o okončanju postupka likvidacije Ustanove kulture Galerija "Stojkov" Sombor
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Sombor
 • Rešenje o imenovanju direktora JKP "Prostor" Sombor (Goran Nonković)
 • Rešenje o imenovanju direktora JKP "Zelenilo" Sombor (Momir Mioković)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prve izmene i dopune Statuta JKP "Čistoća" Sombor
 • Prve izmene i dopune Statuta JKP "Čistoća" Sombor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na plan i program rada Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Sombor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada komunalne policije grada Sombora za 2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Avram Mrazović" Sombor (Jelena Mišković, Marija Šarkezi/Nemanja Zečev, Jelena Mijić)
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za ravnopravnost polova (Marija Kolompar/Jelena Mirić)
 • Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove za kulturu Narodno pozorište Sombor (Milijana Makević/Biljana Keskenović)
 • Rešenje o imenovanju lica odgovornih za implementaciju projekta "Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i BiH uvođenjem CHATBOT aplikacije"
 • Prilog 1 - Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost grada Sombora za period 2020-2021


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex