Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 3 od 25.02.2019.)


  • Odluka o produžavanju mandata MZ "Riđica"
  • Rešenje o utvrđivanju projekata za realizaciju LAP-a Roma u 2019. godini
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Sombora za Javno komunalno preduzeće "Zelenilo" Sombor za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex