Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 3 od 21.02.2018.)


  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UČEŠĆE KORISNIKA I NJEGOVIH SRODNIKA U CENI SOCIJALNE USLUGE POMOĆI U KUĆI, PERSONALNE ASISTENCIJE I DNEVNOG BORAVKA DECE, MLADIH I ODRASLIH LICA ("Sl. list Grada Sombora", br. 3/2018)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA OBEZBEĐIVANJA I PRUŽANJA USLUGE DNEVNI BORAVAK ("Sl. list Grada Sombora", br. 3/2018)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA OBEZBEĐIVANJA I PRUŽANJA USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA I UČENIKA ("Sl. list Grada Sombora", br. 3/2018)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA OBEZBEĐIVANJA I PRUŽANJA USLUGE PERSONALNA ASISTENCIJA ("Sl. list Grada Sombora", br. 3/2018)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA OBEZBEĐIVANJA I PRUŽANJA USLUGE POMOĆ U KUĆI ZA ODRASLA I STARIJA LICA ("Sl. list Grada Sombora", br. 3/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex