Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 25 od 25.11.2020.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Vladislava Živanovića
 • Odluka o o prestanku mandata odbornika Nemanje Kandića
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Nikole Đurića
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Borislava Kosanovića
 • Rešenje o izboru lokalnog ombudsmana Grada Sombora
 • Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Gradu Somboru
 • Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave Grada Sombora
 • Odluka o komunalnoj miliciji
 • Odluka o javnim raspravama
 • Odluka o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredno odnosno u šumsko zemljište u svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na teritoriji Grada Sombora
 • Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o održavanju javnih zelenih površina na teritoriji Grada Sombora
 • Rešenje o imenovanju komisije za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća
 • Kratkoročni akcioni plan za zaštitu vazduha na teritoriji Grada Sombora za period 2020-2023. godine
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora ustanove za kulturu Gradski muzej Sombor
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora ustanove za kulturu Gradska biblioteka "Karlo Bijelicki" Sombor
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora ustanove za kulturu Kulturni centar "Laza Kostić" Sombor
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Sombora
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Sombor
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora u Predškolskoj ustanovi "Vera Gucunja" Sombor
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Srednjoj ekonomskoj školi u Somboru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Školi za osnovno obrazovanje odraslih Sombor
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Stanišiću
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora u Gimnaziji "Veljko Petrović" u Somboru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Petar Kočić" Riđica
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju nadzornog odbora JKP "Vodovod" Bezdan
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za planiranje socijalne politike Grada Sombora
 • Rešenje o imenovanju članova Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za decu
 • Pravilnik o prvim izmenama i dopunama Pravilnika i programa o postavljanju objekata i uređaja na teritoriji Grada Sombora
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o obrazovanju cena isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP "Energana" Sombor za grejnu sezonu 2020/2021. godine
 • Predlog Odluke za izdavanje saglasnosti o obrazovanju cena isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP "Energana" Sombor
 • Izmena Predloga Odluke za izdavanje saglasnosti obrazovanju cena isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP "Energana" Sombor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prve izmene i dopune Posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta Grada Sombora za Javno komunalno preduzeće "Energana" Sombor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prve izmene i dopune Posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta Grada Sombora za Javno komunalno preduzeće "parking servis Sombor" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na druge izmene i dopune Posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta Grada Sombora za Javno komunalno preduzeće "Vodovod" Bezdan za 2020. godinu
 • Rešenje o raspodeli drugog dela sredstava u oblasti sporta u 2020. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex