Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 25 od 31.12.2019.)


  • Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Sombora
  • Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta i izmene istih
  • Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa konsolidovanog računa trezora grada Sombora
  • Uputstvo o radu trezora
  • Pravilnik o prvim izmenama i dopunama Pravilnika za ostvarivanje prava na osnovnu i dodatnu podršku detetu i učeniku
  • Prve izmene i dopune Pravilnika o posebnim parkiralištima na teritoriji grada Sombora
  • Rešenje uz trezor obrasce
  • Trezor obrasci


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex