Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 23 od 02.10.2020.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Vladimira Uzelca, podnošenjem ostavke
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Slavice Grba
 • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije dela Bloka 29 u Somboru
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije putničkog pristaništa na Dunavu kod Bezdana
 • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije Bloka 81 u Somboru
 • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije poslovno-sportske zone oko Gradskog stadiona
 • Rešenje o šestim izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju komisije za planove Grada Sombora
 • Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti dimničarskih usluga na teritoriji Grada Sombora
 • Odluka o načinu korišćenja građevinskog zemljišta koje je u svojini Grada Sombora a koje se koristi kao poljoprivredno zemljište do privođenja nameni
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu predloga godišnjeg programa, zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Sombora za 2021. godinu
 • Odluka o sahranjivanju i grobljima na teritoriji Grada Sombora
 • Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva dela ulica i zaselaka u naseljenim mestima na teritoriji Grada Sombora
 • Odluka o drugim izmenama i dopunama odluke o održavanju čistoće na teritoriji Grada Sombora
 • Program korišćenja sredstava za zaštitu životne sredine Grada Sombora za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prve izmene i dopune Statuta Centra za socijalni rad Sombor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada Sombora Udruženju somborskih učitelja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena i grba Grada Sombora proizvođaču vina "AE projekt centar" doo Sombor, ogranak "Vinarija Dragić" Riđica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada Sombora u izmenjenom poslovnom imenu privrednog društva RTV "Radio Sreće" DOO Sombor
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za mlade
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JKP "Čistoća" Sombor
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JKP "Energana" Sombor
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JKP "Parking servis Sombor" Sombor
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JKP "Prostor" Sombor
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JKP "Vodokanal" Sombor
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JKP "Vodovod" Bezdan
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JKP "Zelenilo" Sombor
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Školi za osnovno i srednje obrazovanje sa domom "Vuk Karadžić" Sombor
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Srednjoj tehničkoj školi u Somboru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Stanišiću
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora ustanove za kulturu Galerija "Milan Konjović" Sombor
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora ustanove za kulturu Narodno pozorište Sombor
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Soko" Sombor
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora u Centru za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Sombor
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o radu i Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Vera Gucunja" Sombor za 2020/2021. godinu
 • Rešenje o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u Predškolskoj ustanovi "Vera Gucunja" Sombor
 • Rešenje o imenovanju Komisije za ostvarivanje prava na dodelu stipendija najboljem učeniku generacije srednjih škola i gradskih stipendija
 • Rešenje o imenovanju Komisije za dodelu Priznanja "Avram Mrazović" prosvetnim radnicima iz ustanova obrazovanja sa teritorije Grada Sombora
 • Rešenje o osnivanju i imenovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Sombora
 • Prilog 1 - uz Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije dela Bloka 29 u Somboru
 • Prilog 2 - uz Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije Bloka 81 u Somboru
 • Prilog 3 - uz Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije poslovno-sportske zone oko Gradskog stadiona


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex