Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 23 od 18.12.2019.)


 • Odluka o budžetu grada Sombora za 2019. godinu
 • Odluka o prvim izmenama i dopunama odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Sombora
 • Odluka o drugim izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji grada Sombora
 • Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva za realizaciju projekta Centar za tretman otpada na deponiji Rančevo u Somboru
 • Odluka o prvim izmenama i dopunama odluke o pružanju usluga pravne pomoći u gradu Somboru
 • Odluka o prvim izmenama i dopunama odluke o dimničarskim uslugama na teritoriji grada Sombora
 • Odluka o prvim izmenama i dopunama odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene
 • Odluka o četvrtim izmenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima na teritoriji grada Sombora
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog komunalnog preduzeća "Prostor" Sombor
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Sombor
 • Odluka o stavljanju van snage odluke o osnivanju budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Sombora
 • Rešenje o davanju saglasnosti na statut ustanove za kulturu Gradski muzej Sombor
 • Statut Gradskog muzeja Sombor
 • Rešenje petim izmenama i dopunama rešenja o obrazovanju Komisije za planove grada Sombora
 • Rešenje o prvim izmenama i dopunama rešenja o imenovanju Izborne komisije grada Sombora
 • Program rada Skupštine grada Sombora za 2020. godinu
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Ustanove za kulturu Kulturni centar "Laza Kostić" Sombor (Vesna Šašić)
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za kulturu Kulturni centar "Laza Kostić" Sombor (Vesna Šašić)
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora "Apoteka"Sombor (Desanka Vitas)
 • Rešenje o imenovanju direktora "Apoteka" Sombor (Desanka Vitas)
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Soko" Sombor (Milan Stakić/Strahinja Svilar)
 • Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Ognjen Prica" Kolut (Vladimir Peurača, Marija Delić/Mirjana Egić, Branka Kovač)
 • Rešenje o raspodeli sredstava za delatnost starih i umetničkih zanata sa sedištem na teritoriji grada Sombora za finansiranje projektnih aktivnosti za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na druge izmene i dopune posebnog finansijskog programa korišćenja sredstava iz budžeta grada Sombora za Javno komunalno preduzeće "Vodovod" Bezdan za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na druge izmene i dopune posebnog finansijskog programa korišćenja sredstava iz budžeta grada Sombora za Javno komunalno preduzeće "Čistoća" Sombor za 2019. godinu
 • Rešenje o određivanju visine naknade za zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sombora koje se koristi u proizvodnoj 2019/2020. godini kao poljoprivredno zemljište do privođenja planiranoj nameni
 • Pravilnik o posebnim parkiralištima na teritoriji grada Sombora
 • Prilog 1 - Budžet grada Sombora za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex