Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 23 od 17.12.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SOMBORA ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 23/2018)
  • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Sombora", br. 23/2018)
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 23/2018)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA SOMBORA ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2017 i 23/2018)
  • ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE GRADSKA UPRAVA VRŠI DRUGIM LICIMA ("Sl. list Grada Sombora", br. 23/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 23/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex