Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 21 od 07.11.2019.)


 • Poslovnik Skupštine grada Sombora
 • Odluka o taksi prevozu na teritoriji grada Sombora
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji grada Sombora
 • Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva
 • Odluka o obrazovanju štaba za vanredne situacije
 • Odluka o trećim izmenama i dopunama odluke o uređenju grada
 • Odluka o petim izmenama i dopunama odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojim upravlja JKP "Prostor" Sombor
 • Odluka o donošenju plana detaljne regulacije dela blokova 17 i 18 u Bačkom Monoštoru - romsko naselje
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Bački Breg
 • Rešenje o imenovanju članova Gradskog saveta roditelja za školsku 2019/2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje tehničke škole Sombor (Slobodan Jokić, Tatjana Kenić- Bukalov/Vladimir Jočić, Jadranka Roknić)
 • Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Kiš Ferenc" Telečka (Anastazija Mako, Kristina Ador, Balog Atila/Lukač Klara, Anita Konter, Đurđica Bolić)
 • Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole "Sveti Sava" Sombor (Nevena Vujadinović/Tatjana Minić)
 • Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Vera Gucunja" Sombor (Nevena Vujadinović/Dragana Konjović Volić)
 • Prilog 1 - Uz Odluku o donošenju plana detaljne regulacije dela blokova 17 i 18 u Bačkom Monoštoru - romsko naselje
 • Prilog 2 - Uz Odluku o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Bački Breg


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex