Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 14 od 04.06.2020.)


  • Pravilnik o uvođenju procedura o obaveštavanju javnosti o utvrđenom kvalitetu vode za piće i komunikaciji sa pružaocima usluga
  • Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Sombora u 2020. i 2021. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex