Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 13 od 20.08.2018.)


  • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA I UČESTALOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA ("Sl. list Grada Sombora", br. 13/2018)
  • PRAVILNIK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSNOVNU I DODATNU PODRŠKU DETETU I UČENIKU ("Sl. list Grada Sombora", br. 13/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAJVIŠE PROSEČNE POSTIGNUTE CENE PO HEKTARU NA TERITORIJI ZAPADNOBAČKOG OKRUGA ZA AGROEKONOMSKU 2017/2018. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 13/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex