Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 11 od 22.06.2018.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SOMBORA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O DIMNIČARSKIM USLUGAMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA
 • ODLUKA O DODELJIVANJU ISKLJUČIVIH PRAVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRUŽANJA USLUGA NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
 • ODLUKA O JAVNOJ RASVETI NA TERITORIJI GRADA SOMBORA
 • ODLUKA O NAČINU RASPOLAGANJA, ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA SA NEPOKRETNOSTIMA KOJE SU U JAVNOJ SVOJINI GRADA SOMBORA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU NA TERITORIJI GRADA SOMBORA
 • ODLUKA O UREĐENJU GRADA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "VODOKANAL" SOMBOR O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA SOMBORA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex