Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Smedereva

(broj 8 od 20.07.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SMEDEREVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA SMEDEREVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA GRADSKA STAMBENA AGENCIJA SMEDEREVO
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH POSLOVNIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
  • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VODE SA JAVNIH ČESAMA I KUPALIŠTA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK PIJAČNIH USLUGA U SEOSKIM MESNIM ZAJEDNICAMA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVO
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA "SMEDEREVSKA TVRĐAVA"
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA JP URBANIZAM SMEDEREVO, SMEDEREVO


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex