Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Smedereva

(broj 7 od 24.12.2018.)


 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 14/2017 i 7/2018)
 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 7/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 14/2017, 4/2018 i 7/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SMEDEREVA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 7/2018)
 • ODLUKA O DONOŠENJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE GRADA SMEDEREVA 2019-2021. GODINE ("Sl. list grada Smedereva", br. 7/2018)
 • ODLUKA O DONOŠENJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE GRADA SMEDEREVA OD 2019. DO 2022. GODINE ("Sl. list grada Smedereva", br. 7/2018)
 • ODLUKA O PODSTICANJU OBRAZOVANJA UČENIKA I STUDENATA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 6/2017 - knjiga 4, 14/2017, 1/2018 i 7/2018)
 • ODLUKA O REALIZACIJI BUDŽETA GRADA SMEDEREVA U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 7/2018)
 • PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 7/2018)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI ("Sl. list grada Smedereva", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK VODE ZA KORISNIKE U MESNIM ZAJEDNICAMA SA SEOSKOG PODRUČJA SA AUTONOMNIM SISTEMIMA VODOSNABDEVANJA (ASV) JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA VODOVOD SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2018 i 7/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NAŠA RADOST" SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2015 i 7/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex