Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Smedereva

(broj 5 od 14.11.2018.)


  • ODLUKA O PLATAMA I NAKNADAMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA SMEDEREVA I NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADA SMEDEREVA I O PLATAMA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 9/2016 i 5/2018)
  • ODLUKA O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 6/2015 - prečišćen tekst, 9/2015, 11/2016 i 5/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA, TRGOVA I PARKOVA U NASELJENIM MESTIMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2018)
  • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2018)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2018 i 5/2018)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2018 i 5/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK RADOVA I USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PARKING SERVIS SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2017, 9/2017, 1/2018 i 5/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE TOPLOTNE ENERGIJE JAVNOG PREDUZEĆA GREJANJE SMEDEREVO, SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK VODE ZA PIĆE I KANALIZACIJE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA VODOVOD SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex