Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Smedereva

(broj 4 od 10.08.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 14/2017 i 4/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA GRADSKO STAMBENO, SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 12/2017 - prečišćen tekst i 4/2018)
  • ODLUKA O PRAVIMA SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU SMEDEREVU ("Sl. list grada Smedereva", br. 12/2017 - prečišćen tekst i 4/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR U JAVNOJ SVOJINI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 11/2016 i 4/2018)
  • ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA PODRUČJE MESNE ZAJEDNICE LIPE ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA SMEDEREVA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2018)
  • PRAVILNIK O FINANSIRANJU, NAČINU RADA I USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATAN OBROK (NARODNA KUHINJA) NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2017, 2/2018 i 4/2018)
  • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 7/2017, 9/2017 i 4/2018)
  • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VODE SA JAVNIH ČESAMA I KUPALIŠTA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA IZNOŠENJA I DEPONOVANJA OTPADA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex