Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Smedereva

(broj 3 od 24.06.2019.)


 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika izabranog na izborima za odbornike Skupštine grada Smedereva, održanim 24. aprila 2016. godine, kome je ponovo dodeljen mandat odbornika
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća grada Smedereva
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća grada Smedereva
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Smedereva
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Smedereva
 • Odluka o Završnom računu budžeta grada Smedereva za 2018. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu
 • Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o upravljanju grobljima i sahranjivanju na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o obavljanju pogrebne delatnosti na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o održavanju čistoće na javnim površinama na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o održavanju javnih zelenih površina na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o radu mrtvozorske službe na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo - u likvidaciji za 2018. godinu
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Turističke organizacije grada Smedereva - u likvidaciji za 2018. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o manifestacijama i festivalima u oblasti kulture i turizma od značaja za grad Smederevo
 • Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Šalinački lug"
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo
 • Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo
 • Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo
 • Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar Smederevo
 • Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Apoteke "Smederevo" u Smederevu
 • Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa u gradu Smederevu
 • Pravilnik o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Smedereva za podsticanje programa, projekata i aktivnosti od javnog interesa koje realizuju udruženja u gradu Smederevu
 • Operativni plan za odbranu od poplava za vode II reda na teritoriji grada Smedereva za 2019. godinu
 • Godišnji program mera i radova na smanjenju rizika od poplava na vodotocima II reda na teritoriji grada Smedereva za 2019. godinu
 • Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Smedereva za 2018. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ivo Lola Ribar" u Skobalju
 • Rešenje o prestanku funkcije gradskog pravobranioca grada Smedereva
 • Rešenje o postavljenju gradskog pravobranioca grada Smedereva
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Smederevo" u Smederevu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Institucionalne radne grupe u okviru programa "ROMACTED - promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou" grada Smedereva i imenovanju koordinatora, zamenika koordinatora i članova Radne grupe
 • Rešenje o izmenama Rešenja o osnivanju Saveta za bezbednost saobraćaja grada Smedereva i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, tehničkog sekretara i članova Saveta
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva
 • Program praćenja kvaliteta zemljišta na teritoriji grada Smedereva za 2019. godinu
 • Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Smedereva za 2019. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Prečišćen tekst Odluke o uslovima držanja, postupanja i zaštite domaćih životinja na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2017 - prečišćen tekst i 1/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu ("Službeni list grada Smedereva", broj 2/2015 - prečišćen tekst i 8/2015)
 • Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2017 - prečišćen tekst i 1/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex