Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Smedereva

(broj 2 od 08.04.2019.)


 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2019. godinu
 • Program sistematske dezinsekcije na teritoriji grada Smedereva za 2019. godinu
 • Program sistematske deratizacije na teritoriji grada Smedereva za 2019. godinu
 • Rešenje o izboru sa Liste kandidata za izbor i postavljenju načelnika Gradske uprave grada Smedereva
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave grada Smedereva
 • Zaključak kojim se donosi Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Smedereva za 2019. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Prečišćen tekst Statuta grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016 - prečišćen tekst i 1/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2017 - prečišćen tekst, 4/2018 i 1/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2017 - prečišćen tekst i 1/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex