Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 9/2021 od 23.04.2021.)


  • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Vladimirci neposrednom pogodbom
  • Odluka o izmeni odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju Opštine Vladimirci
  • Odluka o usvajanju lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Vladimirci za period 2021-2023. godine
  • Lokalni akcioni plan zapošljavanja Opštine Vladimirci za period 2021-2023. godine
  • Odluka o izmenama i dopunama odluke o naknadi putnih i drugih troškova i izgubljene zarade odbornicima, članovima radnih tela skupštine Opštine Vladimirci, članovima opštinskog veća i predsednicima Saveta Mesnih zajednica Opštine Vladimirci
  • Odluka o usvajanju etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave
  • Odluka o postupanju po pritužbama na rad organa i službi Opštine Vladimirci
  • Odluka o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata
  • Odluka o kontroli prijema i realizacije donacija Opštine Vladimirci

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex