Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 9 od 05.06.2019.)


  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI KOCELJEVA
  • PRAVILNIK O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI U OPŠTINSKOJ UPRAVI KOCELJEVA
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIMIRCI
  • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU VRŠIOCU DUŽNOSTI NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIMIRCI
  • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE MAJUR

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex