Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 8 od 09.06.2020.)


 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O PROMENI APROPRIJACIJE OD 16.03.2020. GODINE
 • REŠENJE O PROMENI APROPRIJACIJE OD 21.05.2020. GODINE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE I STALNE BUDŽETSKE REZERVE OD 23.03.2020. GOD
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE OD 02.04.2020. GOD
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE OD 15.04.2020. GOD
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE OD 21.05.2020. GOD
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA STALNE BUDŽETSKE REZERVE OD 29.05.2020. GOD
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VEĆEG BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA CELODNEVNOG BORAVKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NAŠE DETE" U ŠAPCU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE VLADIMIRCI
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE KOCELJEVA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE BOGATIĆ


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex