Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 8 od 04.04.2018.)


  • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 31/2012, 5/2014 - dr. odluka, 22/2014, 23/2015 i 8/2018 - dr. odluka)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH I OVLAŠĆENIH PRAVNIH LICA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA ZA GRAD ŠABAC ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 8/2018)
  • ODLUKA O PREČIŠĆAVANJU I DISTRIBUCIJI VODE I PREČIŠĆAVANJU I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 8/2018)
  • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, ZANATSKIH I TRGOVINSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 29/2014, 7/2017 i 8/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U GRADU ŠAPCU ULICA "AMIDŽA, BORA, DEJAN I SRETAN" ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 8/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex