Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 7 od 01.04.2019.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU NAZIVA ULICA I TRGOVA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA "VLADIMIRCI" U VLADIMIRCIMA
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA "VLADIMIRCI" U VLADIMIRCIMA
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI
  • REŠENJE O ZONIRANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA
  • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex