Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 6 od 17.03.2020.)


  • REŠENJE O PRESTANKU SVIH IZBORNIH RADNJI U SPROVOĐENJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE BOGATIĆ RASPISANIH ZA 26.04.2020. GODINE
  • REŠENJE O PRESTANKU SVIH IZBORNIH RADNJI U SPROVOĐENJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOCELJEVA RASPISANIH ZA 26.04.2020. GODINE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U JKP "IZVOR" VLADIMIRCI, KOJI JE DONEO DIREKTOR JKP " IZVOR" VLADIMIRCI POD BROJEM 163 OD 25.02. 2020. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex