Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 5 od 07.03.2020.)


 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA PREPORUČENE AKTIVNE IMUNIZACIJE PROTIV BOLESTI IZAZVANIH HUMANIM PAPILOMA VIRUSIMA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SVETLANI STANKOVIĆ
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA MILETI BERIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADA ŠAPCA U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE DR ANDRA JOVANOVIĆ I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE KRALJ ALEKSANDAR KARAĐORĐEVIĆ U PRNJAVORU I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE JOVAN CVIJIĆ U ZMINJAKU I IMENOVANJU NOVOG
 • OBRAZAC IZJAVE O PRIHVATANJU KANDIDATURE ZA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
 • OBRAZAC OVLAŠĆENJA DA SE U IME POLITIČKE STRANKE PODNESE IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
 • OBRAZAC IZJAVE BIRAČA DA PODRŽAVA IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
 • OBRAZAC SAGLASNOSTI NOSIOCA IZBORNE LISTE DA BUDE NOSILAC IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
 • OBRAZAC IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex