Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 4/2022 od 02.03.2022.)


 • Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Šabac za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Rebalans prvog programa poslovanja JKP "Vodovod-Šabac" za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti Rebalans prvog programa poslovanja JKP "Toplana-Šabac" za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti Rebalans prvog programa poslovanja JKP "Stari Grad" za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti Rebalans prvog programa poslovanja JP "Infrastruktura Šabac" za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti Rebalans prvog programa poslovanja JKP "Parking-Šabac" za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju plana detaljne regulacije "Leon" u Slepčeviću
 • Plan detaljne regulacije Leon u Slepčeviću
 • Odluka o izradi druge izmene i dopune plana generalne regulacije "Jelenča"
 • Odluka da se izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu druge izmene i dopune plana generalne regulacije "Jelenča"
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Šapca za 2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju v.d. direktora JP "Infrastruktura Šabac" Šabac
 • Rešenje o imenovanju direktora JP "Infrastruktura Šabac" Šabac
 • Rešenje o razrešenju v.d. direktora JKP "Parking Šabac" Šabac
 • Rešenje o imenovanju direktora JKP "Parking Šabac" Šabac
 • Rešenje o razrešenju v.d. direktora JKP "Stari Grad" Šabac
 • Rešenje o imenovanju direktora JKP "Stari Grad" Šabac
 • Rešenje o razrešenju v.d. direktora JKP "Vodovod-Šabac" Šabac
 • Rešenje o imenovanju direktora JKP "Vodovod-Šabac" Šabac
 • Rešenje o razrešenju v.d. direktora Narodnog muzeja Šabac
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodnog muzeja Šabac
 • Rešenje o razrešenju v.d. direktora Šabačkog pozorišta
 • Rešenje o imenovanju direktora Šabačkog pozorišta
 • Rešenje o razrešenju v.d. direktora Kulturnog centra Šabac
 • Rešenje o imenovanju direktora Kulturnog centra Šabac
 • Rešenje o razrešenju v.d. direktora a Doma kulture Prnjavor
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma kulture Prnjavor
 • Rešenje o razrešenju v.d. direktora Međuopštinskog istorijskog arhiva u Šapcu
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Međuopštinskog istorijskog arhiva u Šapcu
 • Rešenje o razrešenju v.d. direktora Centra za socijalni rad Šabac
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Šabac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana školskog odbora osnovne škole "Sveti Sava" Šabac
 • Poslovnik o radu izborne komisije opštine Koceljeva
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve od 19.02.2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex