Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 4/2021 od 15.03.2021.)


 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Koceljeva za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Progres" Koceljeva za 2021. godinu sa Finansijskim planom za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Posebnog programa o korišćenju sredstava iz budžeta opštine Koceljeva za Javno komunalno preduzeće "Progres" Koceljeva za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Lokalne strategije i akcionog plana za kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Zdravo, srećno, zadovoljno dete" 2021-2026. godina
 • Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji opštine Koceljeva za 2021. godinu
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Koceljeva besteretnim pravnim poslom (kat. parcele broj 614/4 i 670/12) obe u KO Koceljeva - varošica
 • Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa
 • Odluka o regulisanju pitanja stvarne nadležnosti
 • Odluka o izmeni Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Koceljeva
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za planove opštine Koceljeva
 • Rešenje o postavljenju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Štaba za vanredne situacije opštine Koceljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad "Koceljeva" Koceljeva za 2020. godinu sa Izveštajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa rada Centra za socijalni rad "Koceljeva" Koceljeva za 2021. godinu sa Finansijskim planom za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove "Poletarac" Koceljeva za period I - XII 2020. godine
 • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi Poletarac u Koceljevi za 2021. godinu
 • Struktura i postupak za utvrđivanje ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi Poletarac u Koceljevi za 2021. godinu
 • Rešenje o obrazovanju komisije za sport Opštine Vladimirci

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex