Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 4 od 28.02.2018.)


  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA ŠAPCA
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU BALON-HALA SPORTSKE NAMENE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
  • ODLUKA O PRAVU MESNIH ZAJEDNICA NA PRENOS SREDSTAVA OD POREZA NA IMOVINU FIZIČKIH LICA I NAČINU KORIŠĆENJA OVIH I DRUGIH SREDSTAVA
  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "INFRASTRUKTURA ŠABAC" ŠABAC
  • ODLUKA O REALIZACIJI BUDŽETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2018. GODINU
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA ŠAPCA
  • PRAVILNIK O IZBORU UDRUŽENJA ZA REALIZOVANJE PROJEKATA/PROGRAMA KANCELARIJE ZA MLADE GRADA ŠAPCA KOJI SE FINANSIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADA ŠAPCA
  • PRAVILNIK O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR LETNJIH ŠKOLICA I PREDAVAČA KOJI SE FINANSIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADA ŠAPCA
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U GRADU ŠAPCU ULICA "GRADA ARGOSTOLIJA"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex