Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 37/2020 od 22.12.2020.)


 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINSKE UPRAVE, OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA, STRUČNIH SLUŽBI I KABINETA PREDSEDNIKA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA ZA RAD, PUTNIM TROŠKOVIMA I DRUGIM PRIMANJIMA ODBORNIKA, ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA, RADNIH TELA I KOMISIJA OPŠTINE BOGATIĆ
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD "BOGATIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O KONSTATACIJI PRESTANKA MANDATA ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "SLAVA KOVIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "SLAVA KOVIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "NIKOLA TESLA" U DUBLJU I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "CVETIN BRKIĆ" U GLUŠCIMA I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JANKO VESELINOVIĆ" U CRNOJ BARI
 • REŠENJE O IMENOVANJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JANKO VESELINOVIĆ" U CRNOJ BARI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE "JANKO VESELINOVIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE "JANKO VESELINOVIĆ" BOGATIĆ

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex