Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 36/2020 od 19.12.2020.)


 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • IZVRŠENJE BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRISTUPANJE PROMENI STATUTA OPŠTINE VLADIMIRCI
 • KADROVSKI PLAN ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PROSTORNOG PLANA OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROSTORNI PLAN OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU VERIFIKACIONOG ODBORA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKU DRAGANU SIMEUNOVIĆU IZ TRBUŠCA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLADIMIRCI NEPOSREDNOM POGODBOM
 • REBALANS BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU JKP "IZVOR" VLADIMIRCI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA BIBLIOTEKE DIŠA ATIĆ ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DOMA ZDRAVLJA "VLADIMIRCI" VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA OŠ "JOVAN CVIJIĆ" DEBRC ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA OŠ "ŽIKA POPOVIĆ" VLADIMIRCI ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA POSAVOTAMNAVSKE SREDNJE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA VLADIMIRCI ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE "SUNCOKRETI" VLADIMIRCI ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU OŠ "ŽIKA POPOVIĆ" VLADIMIRCI ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU POSAVOTAMNAVSKE SREDNJE ŠKOLE VLADIMIRCI ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDŠKOLSKE USTANOVE "SUNCOKRETI" VLADIMIRCI ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU OŠ "JOVAN CVIJIĆ" DEBRC ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU VLADICI MIRKOVIĆ SA IZBORNE LISTE ZA BOLJE VLADIMIRCE
 • ODLUKA O PRESTANKU PRAVA KORIŠĆENJA NEPOKRETNOSTI DATIM POLITIČKIM STRANKAMA ILI POLITIČKIM KOALICIJAMA KOJE IMAJU ODBORNIKE U SO VLADIMIRCI


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex