Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 35/2021 od 17.12.2021.)


 • Odluka o angažovanju eksterne revizije za završni račun budžeta opštine Koceljeva za 2021. godinu
 • Odluka o budžetu opštine Koceljeva za 2022. godinu
 • Rekapitulacija Programskog budžeta 2022 godine
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama
 • Kadrovski plan opštine Koceljeva za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu sa Izveštajem o finansijskom poslovanju Crvenog krsta Koceljeva za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Plana rada sa Finansijskim planom Crvenog krsta Koceljeva za 2021. godinu
 • Zaključak o izmeni i dopuni Finansijskog plana Biblioteke "Janko Veselinović" Koceljeva za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Odluke o izmeni Finansijskog plana Centra za socijalni rad "Koceljeva" Koceljeva za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju izmena Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Poletarac" Koceljeva za 2021/2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Finansijskog plana Predškolske ustanove "Poletarac" Koceljeva za period I-XII 2022. godine
 • Zaključak o usvajanju izmena i dopuna Godišnjeg plana rada Osnovne škole "Mića Stanojlović" Koceljeva za školsku 2021/2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Odluke o izmeni i dopuni Finansijskog plana Osnovne škole "Mića Stanojlović" Koceljeva za 2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju Milke Matić dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole "Mića Stanojlović" Koceljeva iz reda lokalne samouprave a na osnovu zahteva za razrešenje
 • Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji opštine Vladimirci
 • Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe
 • Rešenje o određivanju biračkih mesta na izborima za članove saveta mesnih zajednica raspisanih za 26.12.2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex