Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 33/2021 od 29.11.2021.)


 • Uputstvo za sprovođenje izbora za savete mesnih zajednica raspisanih za 26.12.2021. godine
 • Odluka o ispravci tehničke greške u Prostornom planu opštine Vladimirci
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik komunalnih usluga koje pruža JKP "Izvor" Vladimirci -prečišćen tekst, broj NO 15/2021-2 od 12.11.2021. godine
 • Odluka o davanju na korišćenje zemljišta i kontejnera za stanovanje, bez naknade
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Koceljeva
 • Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Koceljeva
 • Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Koceljeva
 • Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone za utvrđivanje poreza na imovinu na teritoriji opštine Koceljeva
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Progres" Koceljeva sa Zakonom o javnim preduzećima
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Progres" Koceljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Predškolske ustanove "Poletarac" Koceljeva za radnu 2020/2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Poletarac" Koceljeva za radnu 2021/2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex