Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 33/2020 od 16.12.2020.)


 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNE REVIZIJE ZA ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" KOCELJEVA ZA PERIOD I-XII 2020. GODINE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" KOCELJEVA ZA PERIOD I-XII 2020. GODINE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA IZVEŠTAJEM O FINANSIJSKOM POSLOVANJU CRVENOG KRSTA KOCELJEVA ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZMENA FINANSIJSKOG PLANA CRVENOG KRSTA KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU BIBLIOTEKE "JANKO VESELINOVIĆ" KOCELJEVA ZA 2020. GODINU SA IZVEŠTAJEM O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU ODLUKE O IZMENI FINANSIJSKOG PLANA BIBLIOTEKE "JANKO VESELINOVIĆ" KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU ODLUKE O IZMENI I DOPUNI FINANSIJSKOG PLANA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "KOCELJEVA" KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE UPRAVE KOCELJEVA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KOCELJEVA U STALNOM SASTAVU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex