Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 32/2021 od 25.11.2021.)


 • Izveštaj o izvršenju budžeta grada Šapca za period od 01.01. do 30.09.2021. godine
 • Odluka o pribavljanju u javnu svojinu grada Šapca, nepokretnosti sportske hale sa pratećim objektima na kat.parc. broj 6918/19 i 6918/20 KO Šabac
 • Rešenje o imenovanju izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta Mesnih zajednica na teritoriji grada Šapca
 • Rešenje o imenovanju drugostepene izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta Mesnih zajednica na teritoriji grada Šapca
 • Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja čiji je osnivač grad Šabac
 • Odluka o usvajanju rebalansa Programa poslovanja JP "Infrastruktura" Šabac za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju rebalansa posebnog Programa korišćenja budžetske pomoći JP "Infrastruktura" Šabac za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju rebalansa Programa poslovanja JKP "Stari grad" Šabac za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju rebalansa posebnog Programa korišćenja budžetske pomoći JKP "Stari grad" Šabac za 2021. godinu
 • Odluka o formiranju jedinica civilne zaštite
 • Odluka o sahranjivanju na području seoskih mesnih zajednica
 • Odluka o pravu na naknadu troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi "Naše dete" u Šapcu
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Odluka o usvajanju prve izmene i dopune PDR "Sava park" u Šapcu
 • Plan detaljne regulacije "Sava park" u Šapcu
 • Rešenje o razrešenju direktora JKP "Toplana-Šabac"
 • Rešenje o imenovanju vd direktora "Toplana - Šabac"
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP "Infrastruktura" Šabac
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP "Vodovod Šabac" Šabac
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP "Stari grad" Šabac
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP "Parking Šabac" Šabac
 • Rešenje o imenovanju predsednika nadzornog odbora JP "Infrastruktura Šabac"
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za izbor direktora Narodnog muzeja u Šapcu
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za izbor direktora Šabačkog pozorišta
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za izbor direktora Kulturnog centra u Šapcu
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za izbor direktora Doma kulture u Prnjavoru
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za izbor direktora Šabačkog istorijskog arhiva
 • Rešenje o razrešenju dva člana školskog odbora iz reda roditelja ekonomske škole Stana Milanović u Šapcu i imenovanju novih
 • Rešenje o razrešenju dva člana školskog odbora iz reda roditelja Osnovne škole Jevrem Obrenović u Šapcu i imenovanju novih
 • Rešenje o razrešenju dva člana školskog odbora iz reda roditelja Osnovne škole Kralj Aleksandar Karađorđević u Prnjavoru i imenovanju novih
 • Rešenje o razrešenju dva člana školskog odbora iz reda roditelja Osnovne škole Sveti Sava u Šapcu i imenovanju novih

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex