Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 32/2020 od 11.12.2020.)


 • DOPUNSKI IZVEŠTAJ GRADSKE IZBORNE KOMISIJE O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
 • IZVEŠTAJADMINISTRATIVNO-MANDATNE KOMISIJE
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU DOPUNSKOG IZVEŠTAJA GIK-A
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA MILU ISAKOVIĆ
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA KSENIJI LUKIĆ MAROVIĆ
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA IVANU NEŠKOVIĆ
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA RADENKI GAJIĆ
 • ODLUKA O IZBORU ZORANA ZDRAVKOVIĆA ZA ČLANA GRADSKOG VEĆA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI SREM-MAČVA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JKP "TOPLANA-ŠABAC" ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JKP "STARI GRAD" ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JKP "PARKING ŠABAC" ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JKP "VODOVOD- ŠABAC" ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JP "INFRASTRUKTURA-ŠABAC" ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O REBALANSU JP "INFRASTRUKTURA-ŠABAC" ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O REBALANSU KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JP "INFRASTRUKTURA-ŠABAC" ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PDR OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE I ČUVANJE VOĆANA KAT. PARC. BR. 3097 KO PRNJAVOR
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENE I DOPUNE PDR BLOK H-PRVA IZMENA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENE I DOPUNE PDR "MIŠAR" -DRUGA IZMENA
 • ODLUKA DA SE NE RADI STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMENE I DOPUNE PDR "MIŠAR" -DRUGA IZMENA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA ŠAPCA (GORDANA DRAŽIĆ)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA NARODNOG MUZEJA ŠABAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA NARODNOG MUZEJA ŠABAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA ŠABAČKOG POZORIŠTA
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA ŠABAČKOG POZORIŠTA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA MEĐUOPŠTINSKOG ISTORIJSKOG ARHIVA U ŠAPCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA MEĐUOPŠTINSKOG ISTORIJSKOG ARHIVA U ŠAPCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DOMA KULTURE U PRNJAVORU
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA DOMA KULTURE U PRNJAVORU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "PARKING-ŠABAC"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "STARI GRAD" ŠABAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "VODOVOD-ŠABAC"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "TOPLANA- ŠABAC"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "INFRASTRUKTURA-ŠABAC".
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP REGIONALNA DEPONIJA "SREM-MAČVA" ŠABAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA ŠABAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ŠABAČKOG POZORIŠTA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA BIBLIOTEKE ŠABAČKE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA ŠABAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MEĐUOPŠTINSKOG ISTORIJSKOG ARHIVA U ŠAPCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE U PRNJAVORU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ŠABAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA DR DRAGA LJOČIĆ ŠABAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" ŠABAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA POLJOPRIVREDNE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA ŠABAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA LOKALNOG SAVETA RODITELJA GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE OFORMIRANJU REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA
 • REŠENJE O SIGNALIZACIJI
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA PRVIH DEVET MESECI


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex