Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 30 od 30.12.2019.)


  • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
  • REŠENJE O ZONIRANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI "MAČVA EKSPRES" D.O.O. BADOVINCI, "DUGA" D.O.O. PETLOVAČA I "MIKI TURS" NA TARIFU PREVOZA PUTNIKA U GRADSKO-PRIGRADSKOM PREVOZU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENJENI POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2019. GODINU ZA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex